VR Sara Höglund

PÅA
De boende i stadsdelen Gårdsten i nordöstra Göteborg uppger att de känner sig allt tryggare i området. Kriminaliteten har enligt statistik från Brottsförebyggande rådet halverats sedan Gårdstensbostäder blev den drivande aktören 1997, och de senaste två åren har antalet anmälda brott sjunkit med 20 procent. Men det som främst verkar ha haft en positiv påverkan på utvecklingen är inget som utlovar några snabba resultat.

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar