VR Hälsosam mat

Enligt FN:s världshälsoorganisation WHO är dålig mat den största riskfaktorn att dö i förtid i Sverige, och samtidigt menar Livsmedelsverket att bara en tiondel av svenskarna äter så hälsosamt som man rekommenderas att göra.…