VR Chalmers HK

Det finns många olika studentföreningar i Göteborg. Chalmers HK är en ideell
handbollsklubb som drivs av studenter och främjar handbollen bland studerande.
Träningspassen med kompisarna kan vara ett sätt att fly undan studier och stress.

Reportage Arkitekturpolicy

Göteborg är en stad i ständig förändring och blir allt större. För att möta denna utveckling har Göteborg Stad låtit ta fram en så kallad Arkitekturpolicy. Stadsarkitekt Björn Siesjö har under våren åkt runt på olika platser och är idag …