Johanneberg reportage

Chalmers för en hållbar framtid, så lyder högskolans vision som de försöker tillämpa
genom hela deras verksamhet. I kårhuset har man gått från ide till verklighet. Det
började med ett examensarbete om matvarors fotavtryck i naturen och har nu
utvecklats