VR Chalmers HK

Det finns många olika studentföreningar i Göteborg. Chalmers HK är en ideell
handbollsklubb som drivs av studenter och främjar handbollen bland studerande.
Träningspassen med kompisarna kan vara ett sätt att fly undan studier och stress.

Johanneberg reportage

Chalmers för en hållbar framtid, så lyder högskolans vision som de försöker tillämpa
genom hela deras verksamhet. I kårhuset har man gått från ide till verklighet. Det
började med ett examensarbete om matvarors fotavtryck i naturen och har nu
utvecklats