VR Second hand

Antal tillfällen svenskar handlar på second hand har sjunkit de senaste åren. Det visar en rapport från Göteborgs universitet. Göteborg NU har besökt en av alla Göteborgs second hand butiker, och där har man inte märkt att intresset skulle klingat …

Johanneberg reportage

Chalmers för en hållbar framtid, så lyder högskolans vision som de försöker tillämpa
genom hela deras verksamhet. I kårhuset har man gått från ide till verklighet. Det
började med ett examensarbete om matvarors fotavtryck i naturen och har nu
utvecklats