VR Chalmers HK

Det finns många olika studentföreningar i Göteborg. Chalmers HK är en ideell
handbollsklubb som drivs av studenter och främjar handbollen bland studerande.
Träningspassen med kompisarna kan vara ett sätt att fly undan studier och stress.