BIODLINGEN PÅ FRÖLUNDA TORG

Även om de är små och lever på nektar och pollen så ser många dem som farliga. Men de rödlistade bina är mycket värdefulla för att vårt ekosystem ska fungera korrekt. Hur hjälper primärområderna i Göteborg till att försvara våra bin? I följande inslag har vi besökt Frölunda Torg.

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar