Gårdstensbostäder

I slutet på 90-talet var många av miljonprogramsområdena ordentligt nedgångna. Ett utav dessa var Gårdsten i Angered. Där har man de senaste 20 åren gjort mycket för att vända utvecklingen.

Bookmark the permalink.

Kommentera