Askim Simhall

I juni 2017 beslutade Göteborg Stad att en ny simhall ska byggas i Askim. Simhallen beräknas stå klar år 2021, och förhoppningen är att fler ska kunna dra nytta av den. Inte minst personer med funktionsnedsättning.

 …